Saturday, March 22, 2008

Kemuliaan Bagi Allah

Laungan kemuliaan bagi Allah Tuhan. Selama-lamanya Allah kemuliaan bagi Allah. Segala hormat, syukur dan pujian hanya layak bagiNya.

Kemuliaan kepada Bapa,
kepada Putra
kepada Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala masa.
Amin.

Friday, March 21, 2008

Renungan Jalan Salib

Perhentian #1: Yesus Dihukum Mati

Perhentian #2: Yesus Memikul Salib

Perhentian #3 : Yesus terjatuh kali pertama


Perhentian #4: Yesus Berjumpa Dengan IbuNya

Perhentian # 5: Simon Dari Kirene membantu Yesus


Perhentian #6 : Wajah Yesus diusapi oleh Veronika


Perhentian #7: Yesus terjatuh kali kedua


Perhentian #8: Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis untukNya


Perhentian #9: Yesus Terjatuh Kali Ketiga


Perhentian #10: Pakaian Yesus ditanggalkan


Perhentian #11: Yesus dipaku pada Salib


Perhentian #12: Yesus wafat


Perhentian #13: Jenazah Yesus diturunkan


Perhentian #14: Jenazah Yesus dimakamkan