Saturday, March 22, 2008

Kemuliaan Bagi Allah

Laungan kemuliaan bagi Allah Tuhan. Selama-lamanya Allah kemuliaan bagi Allah. Segala hormat, syukur dan pujian hanya layak bagiNya.

Kemuliaan kepada Bapa,
kepada Putra
kepada Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala masa.
Amin.