Thursday, March 24, 2005

Jejak Minggu Kudus

Perjamuan KudusSehari sebelum Yesus disalibkan, orang-orang Yahudi bersiap sedia menyambut kedatangan hari Paskah dimana Tuhan berkuasa membawa keluar orang-orang ini kelaur dari tanah Mesir setelah 400 tahun lamanya dijadikan hamba dan dizalimi.

Tuhan berfirman untuk menyembelih seeokor domba dan darahnya disapukan pada pintu agar bila malaikut maut melaluinya anak sulung, serta binatangnya tidak akan mati kerana melihat darah domba itu.


Sebagaimana pentingnya maksud Paskah, Yesus Kristus telah dan hanya Dialah dapat memenuhi penting dan maksudnya. Sewaktu perayaan Paskah ini, Yesus mengadakan Perjamuan Kudus. Beliau mengangkat cawan ketiga, yang disebut Cawan Keberkatan atau Eucharistic Cup sambil bersyukur, berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Inilah Darah Perjanjian Baru yang difahami oleh pengikut-pengikutNya setelah kebangkitan Yesus. Pengikut-pengikutNya memang faham benar darah perjanjian pada zaman Musa dimana orang-orang Israel dimateraikan Tuhan melalui darah domba yang disembelihkan itu. Sebagaimana darah domba itu memateraikan perjanjian antara Tuhan dengan orang-orang Israel yang taat dan percaya, begitulah dengan darah Yesus yang memateraikan Perjanjian Baru antara Tuhan dan orang-orang yang berdosa tetapi bertaubat dan percaya sepenuhnya pada Yesus . Ibrani 9:13-14 berkata , "Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan diri-Nya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup."Oleh itu bila kita mengadakan perjamuan kudus, hendaklah kita selalu ingat dan jangan lupa akan darah Yesus yang mengalir di atas salib demi menebuskan kita dari kuasa dosa. Hanya dengan menerima dan percaya sahaja kita akan menerima keberkatan dan diterima oleh Tuhan.


No comments: